Четверг, 20 Октябрь 2022 14:04

Заур Мустафаев назначен председателем Caspian Energy Kazakhstan

AZ

 

Zaur Mustafayev "Caspian Energy Kazakhstan"ın sədri vəzifəsinə təyin olunub.

Bu barədə "Caspian Energy Club"un sədri və qrupun baş icraçı direktoru Telman Əliyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, Zaur Mustafayev "Caspian Energy KAZAKHSTAN” Qazaxıstan ərazisində "Caspian Energy Club"un maraqlarını təmsil edəcək və layihələrini idarə edəcək. Bunların sırasında beynəlxalq “Caspian Energy Forum Kazakhstan”, “Caspian Energy Award Kazakhstan”, “Brand Award Kazakhstan” və həmçinin Qazaxıstanın bütün regionlarında B2G və B2B forumlar, CEO Breakfast və CEO Lunchlar, biznes-turlar və dairəvi masalar təşkil edəcək.

 Zaur Mustafayev ona göstərilən yüksək etimada görə "Caspian Energy Club"un Ali Rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Zaur Mustafayev Azərbaycan və Qazaxıstan sahibkarları arasında netvorkinqi genişləndirilməsində, ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafında, aktiv iştirak edib və əlindən gələni edəcəyini vurğulayıb. Mənim yeni statusda ilk səfərim 26-30 sentyabr tarixlərində Almatı şəhərində təşkil olunan KİOGE və sərgi və konfrans çərçivəsində təşkil olunan görüşlər və biznes-turlar çərçivəsində keçiriləcək.

Mustafayev Zaur Bayram oğlu 01 avqust 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1991-ci ildə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 47 saylı orta məktəbdə təhsilə başlayıb. 1997-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Fizika Riyaziyyat və İnformatika Təmayüllü litseydə (FRİTL) təshil alıb. Elə həmin il liseyi bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Mühasibat Uçotu və Audit fakültəsinə daxil olmub. 2005-ci ildə ali təhsilini bakalavr dərəcəsi ilə başa vuraraq Gəncə şəhəri, Daxili Qoşunların N saylı hərbi hissəsində hərbi xidmətdə olmuşdur. 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Mühasibat Uçotu və Audit fakültəsinə magistr dərəcəsinə daxil olaraq 2009-cu ildə fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2001-2005-ci illərdə AZƏRİQAZNƏQL İstehsalat Birliyinin Avtomobil və Mexanizasiya Nəqliyyatı İdarəsində mühasib vəzifəsində işləyib.

2006-2007-ci illərdə Kapitalbank ASC Nizami filialında xəzinədar vəzifəsində çalışmış.

2007-2013-cü illərdə Azpetrol LTD MMC-də mühasib vəzifəsində işləmişdir.

2013-2016-cı illərdə BKR İŞIK İnternational şirkətində müqavilə əsasında audit

 

qrupunun rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.

  1. 01.2016-cı ildə GOLDMOON MMC adlı şirkət açaraq həm təsisçi, həm direktor vəzifəsində çalışmışdır. 2021-ci ildə GOLDMOON MMC-nin adı və təşkilati hüquqi forması dəyişilərək ENERMUS QSC olmuşdur. Hazırda ENERMUS QSC-də həm təsisçi, həm müşahidə şurasının sədri pozisiyasındadır.

 

Sıralarında dünyanın 50 ölkəsindən 5 mindən artıq şirkət və təşkilatı birləşdirən “Caspian Energy Club” 2002-ci ilin iyununda yaradılıb. “Biznes-hökumət” dialogunun fəal iştirakçısı olan “Caspian Energy Club”un əsas məqsədi Azərbaycanda və fəaliyyət göstərdiyi digər ölkələrdə investisiya və işgüzar mühitin yaxşılaşdırılmasından, həmçinin B2G, B2B və B2C formatlarında dialoqların stimullaşdırılmasından və onlarda fəal iştirak etməkdən ibarətdir.

Biznes-netvorkinq üçün beynəlxalq platforma olan “Caspian Energy Club” mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər təşkil edir. Mənzil-qərargahı Bakıda yerləşən “Caspian Energy Club”un Gurcustan və Qazaxıstanda rəsmi nümayəndəlikləri, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində səlahiyyətli nümayəndələri var.

 

RU

 

Заур Мустафаев назначен председателем Caspian Energy Kazakhstan

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

По его словам, «Caspian Energy Kazakhstan», возглавляемый Зауром Мустафаевым, будет представлять интересы и управлять проектами Caspian Energy Club на территории Казахстана. К таким проектам относятся международные мероприятия «Caspian Energy Forum Kazakhstan», «Caspian Energy Award Kazakhstan», «Brand Award Kazakhstan», а также B2G и B2B форумы, мероприятия CEO Breakfast и CEO Lunch, бизнес-туры и круглые столы, которые будут организовываться во всех регионах Казахстана.

 Заур Мустафаев поблагодарил высшее руководство «Caspian Energy Club» за оказанное ему высокое доверие.  Он подчеркнул, что примет активное участие и приложит все усилия для расширения нетворкинга между предпринимателями Азербайджана и Казахстана, а также развития торгово-экономических связей. Мой первый визит в новой должности состоится 26-30 сентября в период проведения международной выставки и конференции KIOGE в городе Алматы, в рамках которой будут также организованы деловые встречи и бизнес-туры.

Мустафаев Заур Байрам оглы родился 01 августа 1984 года в городе Баку. В 1991 году начал обучение в средней школе № 47 Наримановского района города Баку. В 1997-2001 годах учился в лицее с уклоном физики, математики и информатики при министерстве образования Азербайджанской Республики. Окончив лицей в том же году, он поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет бухгалтерского учета и аудита. После получения в 2005 году высшего образования со степенью бакалавра, прошел военную службу в воинской части внутренних войск в городе Гянджа. В 2007 году поступил в магистратуру факультета бухгалтерского учета и аудита Азербайджанского государственного экономического университета, который окончил в 2009 году с отличием.

В 2001-2005 годах работал бухгалтером в управлении автомобильного и механизированного транспорта производственного объединения «Азеригазнегл».

В 2006-2007 годах работал казначеем в Низаминском филиале ОАО "Капиталбанк".

В 2007-2013 годах работал бухгалтером в ООО «Азпетрол ЛТД».

В 2013-2016 годах на контрактной основе работал руководителем группы аудита компании BKR ISHIK International.

  1. 01.2016 года он стал соучредителем и директором, открыв ООО «GOLDMOON». В 2021 году название и организационно-правовая формам ООО «GOLDMOON» были изменены на ЗАО «ENERMUS». В настоящее время в ЗАО ENERMUS он является учредителем и председателем наблюдательного совета.

 

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.

 

ENG

 

Zaur Mustafayev put in charge of Caspian Energy Kazakhstan

This was said by the Caspian Energy Club Chairman and CEO, Telman Aliyev.

According to him, Caspian Energy Kazakhstan, headed by Zaur Mustafayev, will represent interests and manage projects of the Caspian Energy Club in Kazakhstan. Noteworthy among such projects are Caspian Energy Forum Kazakhstan, Caspian Energy Award Kazakhstan, Brand Award Kazakhstan, as well as B2G and B2B forums, CEO Breakfast and CEO Lunch events, business tours and round tables which will be organized in all the regions of Kazakhstan.

Zaur Mustafayev thanked the top management of the Caspian Energy Club for the high trust placed in him. He stressed that he would take an active part and make all efforts to expand networking between entrepreneurs of Azerbaijan and Kazakhstan, as well as develop trade and economic ties. My first visit in this position will take place on September 26-30 in the course of the KIOGE International Exhibition and conference in Almaty, during which meetings and business tours will be arranged.

Zaur B. Mustafayev was born in Baku on August 1, 1984. In 1991, he started studying at the secondary school No. 47 located in the Narimanov district of Baku. In the years 1997-2001, he studied at the Lyceum specializing in physics, mathematics and informatics under the Azerbaijan Republic Ministry of Education. After graduating from the Lyceum in the same year, he entered the Accounting and Auditing Faculty of the Azerbaijan State University of Economics. Having received a bachelor’s degree in 2005, he did his military service in the Ganja city military unit of the internal troops. In 2007, he started a master’s degree studying at the Faculty of Accounting and Auditing of the Azerbaijan State University of Economics, which he graduated in 2009 with distinction.

In 2001-2005, worked as an accountant in the automobile and mechanical transport department of “Azerigaznegl” production union. 

In 2006-2007, worked as a treasurer in the Nizami branch office of Kapitalbank OJSC.    

In 2007-2013, worked as an accountant at Azpetrol Ltd LLC.

In 2013-2016, headed (on the contract base) the audit group of BKR ISHIK International.

  1. 01.2016 – a cofounder and director of GOLDMOON LLC opened by him.

In 2021, the name and legal form of GOLDMOON LLC were changed into ENERMUS CJSC. At present, he is the founder and chairman of the supervisory board of ENERMUS CJSC.

 

 

The Caspian Energy Club which brings together over 5,000 companies and organizations from 50 countries was established in June 2002. As an active participant of the business-to-government dialogue, the major objective of the Caspian Energy Club is to improve the investment and business climate in Azerbaijan and in other countries where the Caspian Energy Club operates, as well as to stimulate and actively participate in the B2G, B2B and B2C dialogues.

The Caspian Energy Club is an international business-networking platform and regularly organizes various events. The head office of the Caspian Energy Club is in Baku. The Caspian Energy Club has official representative offices in Georgia and Kazakhstan, and authorized representatives in different countries around the world.

СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358