Azerbaijan Industry Insurance OJSC

 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC 17.12.1996-cı ildə yaranıb. Şirkət həm fərdi, həm də korporativ müştərilərə
bir çox sığorta növü üzrə xidmətlər təklif edir.
29 könüllü, 3 icbari sığorta növü üzrə xidmət göstərən Şirkət səhmlərinin 95% “Anadolu İnvestment
Kompani”MMC-yə, 5%-i isə Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC-yə məxsusdur. Nizamnamə kapitalı 11 000
000 manat, aktivləri isə 21 000 000 manatdan artıqdır.
Cəmiyyət “Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti”də təsisçi, “İcbari Sığorta Bürosu” və “Azərbaycan
Sığortaçılar Assosiasiyası” kimi təşkilatlarda üzv qismində təmsil olunur.


Ünvan:H.Seyidbəyli küç.,122 Gümüş Plaza

 

 

О компании: ОАО «Aзербайджан Сенайе Сыгорта» было создано 17.12.1996 года. Компания предлагает услуги по многим видам страхования как частным, так и корпоративным клиентам. 95% акций компании, предоставляющей услуги по 29 добровольным и 4 видам обязательного страхования,  владеет ООО «Anadolu Investment Company» и 5% принадлежит ОАО «Aзербайджан Сенайе Банк».

Уставный капитал составляет 11 млн. манат, активы превышают 21 млн. манат. Общество является основателем компании «Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta», а также членом Бюро Обязательного Страхования и Ассоциации Страховщиков Азербайджана.

 


About the company: Azerbaijan Industry Insurance OJSC was established on 17.12.1996. The company offers
services on many types of insurance to both private and corporate clients. Anadolu Investment Company LLC
owns 95% shares of the company providing services on 29 voluntary and 4 types of mandatory insurance. 5% of
shares belong to Azerbaijan Industry Bank OJSC.
The authorized capital is 11 million manats, assets exceed 21 million manats.
The OJSC is the founder of “Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta” company and is a member of the Mandatory
Insurance Bureau and the Azerbaijan Association of Insurers.

     Orkhan Efendiyev, Chairman of the Board

Прочитано 1870 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358