AZBADAM

Azərbaycanın ən böyük badam istehsalçısı və regionun ilk və tək badam emalı zavodu sahibi olan AZBADAM sizi ən dərin və səmimi hisslərlə salamlayır. Təsis olunduğu gündən indiyə qədər hər zaman keyfiyyətli məhsul, təmiz ətraf mühit amillərini özünə şüar seçmiş AZBADAM böyük ölçüdə idxaldan asılı olan yerli bazarı yerli məhsulla təmin etmək və digər istehsalçılardan alıb emal edəcəyi badamı ixrac etməyi özünə strateji hədəf seçmişdir. Gənc, peşəkar və enerjili kollektiv hədəfə doğru əmin addımlarla irəliləyir!

 

AZBADAM, the largest almond producer in Azerbaijan and the proprietor of the first and the only almond processing plant in the region, extends its cordial and sincere welcome. Since its establishment, AZBADAM has chosen to operate solely under the premise of quality products and environment-friendly operations to supply a largely dependent on imports domestic market with local products and export the processed almonds procured from various producers. The young, professional, and energetic team is confidently moving towards the goal!

 

AZBADAM, крупнейший производитель миндаля в Азербайджане и владелец первого и единственного в регионе завода по переработке миндаля, рад искренне приветствовать Вас. AZBADAM, будучи приверженным качественной продукции и экологически чистой окружающей среде с момента своего основания и до сих пор, выбрал себе стратегической целью обеспечить местный рынок, зависимый в значительной степени от импорта, местной продукцией и экспортировать приобретенный у других производителей и переработанный миндаль. Молодой, профессиональный и предприимчивый коллектив уверенно движется к данной цели!

Прочитано 556 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358