AzRose LLC

“AzRose” MMC emal zavodunun quruluş tarixi 2016-cı ilə təsadüf edir. Türkiyə və Bolqarıstan kimi gülçülük sahəsində ixtisaslaşmış ölkələrdən dəvət edilən mütəxəssislərin çalışmaları ilə tərkibində istehsalat bölməsi, anbar, ofis, süni göl, gül plantasiyaları və digər infrastruktur obyektləri var. Zaqatala və Qəbələdə yerləşən müəssisənin illik istehsal həcmi 1250 ton yaş gül, 250 litr qızıl gül yağı və 6000 litr lavanda gülü yağından ibarətdir. Gündəlik 15.000, aylıq 350.000-400.000, illik isə 3.000.000 çiçək dövriyyəsi olan zavod istehsal səviyyəsində faydalı hesab olunan dəniz səviyyəsindən 650 metr yüksəklikdə yerləşir. Sahəsi 184 hektar (3 hektar qızılgül istixanası ve 145 hektar qızılgül bağı, 36 hektar lavanda bağı) olan “AzRose” MMC şirkətinin işçi sayı 100 nəfərdir.

Ənənəvi məşğulluq sahələri ilə innovativ texnologiyaların bir araya gəlməsindən maksimum məhsuldarlıq və keyfiyyətli məhsulların əldə edilməsi ilə bizim hədəfimiz dünya bazarında ön plana çıxan tədarükçülər sırasına daxil olmaqdır.

 

 

The foundation date of "AzRose" LLC processing plant dates back to the year 2016. There are

production section, warehouse, office, artificial lake, flower plantations and other infrastructure

facilities attached to it with the work by professionals being invited from countries specialized in flower-growing like Turkey and Bulgaria. Annual production volume of the enterprises located in Zagatala and Gabala consists of 1250 tonnes wet flowers, 250 litres attar of roses and 6000 litres of lavender attar. The plant with flower turnover of 15,000 daily, 350,000-400,000 monthly and 3,000,000 annually is located 650 metres above sea level which is considered useful at the production level. The number of employees at the company of "AzRose" LLC with an area of 184 ha (a rose greenhouse of 3 ha, a rose garden of 145 ha, a lavender garden of 36 ha) is 100.

Our goal is to include the list of suppliers who are leaders in the world

market by achieving maximum productivity and products of high quality with the combination of traditional spheres of employment and innovative technologies.

 

 

Перерабатывающее предприятие ООО «AzRose» было основано в 2016г. Здесь построены производственное подразделение, склад, офис, искусственное озеро, цветочные плантации и другие инфраструктурные объекты. Для работы сюда приглашены профессионалы из таких стран как Турция и Болгария, специализирующихся в цветоводстве. Годовой объем производства предприятий, расположенных в Загатале и Габале, составляет 1250 тонн цветочного сырья, 250 литров розового и 6 тысяч литров лавандового масла. Завод, на котором суточный, ежемесячный и годовой оборот цветов составляет соответственно 15000, 350 000-400000 и 3 000 000, расположен на высоте 650 метров над уровнем моря, что считается важным с точки зрения производства.

Численность сотрудников в компании ООО «AzRose» площадью 184 га (теплица с розами площадью 3 га, розовый сад площадью 145 га, лавандовый сад площадью 36 га) составляет 100 человек.

Наша цель попасть в список поставщиков мирового рынка, добиваясь максимальной продуктивности, обеспечивая высокое качество продукции, и совмещая традиционные сферы занятости и инновационные технологии.

 

Прочитано 460 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358