Spark beton

Uzun illər ərzində “Spark” müştərilərinə yüksək keyfiyyətli və bütün tələblərə cavab verən beton təqdim edərək etibar qazanmışdır. Keyfiyyət və yeniliyə yönəlmiş əsas ideya “Spark” şirkətinə Azərbaycanın bina və qurğu tikintisi sahəsində böyük uğur qazandırmış və şirkət ən nüfuzlu adların müraciət ünvanına çevrilərək özünə etibarlı müştəri bazası qura bilmişdir. Bakı şəhərində yerləşən “Spark” MMC-nin illik istehsal gücü 250.000 m3 təşkil edir. Ümumi sahəsi 5.5 hektar olan “Spark” şirkətində işçi sayı 63 nəfərdir. “Spark” MMC-nin inşaat-tikinti sektorunda ön planda olmasının əsas səbəblərindən biri onun peşəkar heyətlə yanaşı, həm də güclü maddi-texniki bazaya malik olmasıdır. “Spark” MMC yerli bazarın xammal istehsalı, ətraf mühitin qorunması və istehsala uyğun olan ən son beton texnologiyalarını tətbiq etmək üçün daim yoxlamalar aparır və təcrübələr keçirir.

“Spark” MMC iqtisadi gücün artırılması, sosial rifahın yaxşılaşdırılması yolunda dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl siyasətə öz dəstəyini verir və bu istiqamətdəki fəaliyyətini davam etdirməkdə qərarlıdır.

 

 

"Spark" has provided its customers with concrete of high quality and meeting all requirements for

many years and gained their confidence. The main idea towards quality and innovation brought success to "Spark" company in buildings and facilities construction in Azerbaijan and the company could create a reliable customer base by becoming an address for the most influential names.

Annual production capacity of "Spark" LLC located in Baku city is 250,000 m3. The number of employees in "Spark" company with a total area of 5,5 ha is 63. One of the main reasons why "Spark" LLC has a leading role in building and construction is that it has a professional staff as well as powerful material and technical basis. "Spark" LLC always conducts inspections and experiments to apply the most advanced concrete technologies in accordance with raw materials production in the local market, environmental protection and production.

"Spark" LLC supports systematic policies conducted by the government towards increasing economic power and improving social welfare and is decisive to continue its activity towards it.

 

 

На протяжении многих лет Компания «Spark» обеспечивала своих клиентов высококачественным бетоном, отвечающим всем требованиям, и завоевала их доверие. Основная идея, основанная на качестве и инновациях, принесла успех компании «Spark» в строительстве зданий и сооружений в Азербайджане. Это позволило компании создать надежную клиентскую базу, превратив ее в пункт обращения для самых влиятельных имен.

Годовая производственная мощность ООО «Spark», расположенного в городе Баку, составляет 250 000 м3. Численность сотрудников в компании «Spark» составляет 63 человека. Наличие профессиональных кадров и мощная материально-техническая база стали одними из главных причин, позволивших ООО «Spark» обрести ведущую роль в строительном секторе.

ООО «Spark» постоянно проводит проверки и эксперименты с целью применения самых передовых бетонных технологий в  процессе  производства сырья на местном рынке, соблюдая при этом правила охраны окружающей среды.

ООО «Spark» поддерживает систематическую политику правительства, направленную на повышение экономической мощи и улучшение социального благосостояния, и решительно настроено продолжать свою деятельность в этом направлении.

Прочитано 359 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358