FedEx

Ölklə üzrə menecer: Şaiq Qəribzadə

Azeri Express MMM 1995-ci ildə təsis edilmiş sürətli poçt xidmətləri göstərən şirkətdir. Şirkət 1998-ci ildə TNT-nin və 2018-ci ildə FedEx Beynəlxalq kuryer şirkətlərinin Azərbaycanda olan rəsmi nümayəndə adını qazandı. Bu nəaliyyət sayəsində Azeri Express vasitəsilə 200-dən ölkəyə göndəriş etmək imkanı yarandı. 2016-cı ildə Azeri Express MMM Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə edən ölkədaxili çatdırılma xidmətini işə saldı.
Qısa çatdırılm müddəti, təçrübəli komanda mütəxəssislər və sürətli poçt sahəsində fəaliyyətə başlayan ilkin şirkətlərdən biri olması Azeri Express -ə ölkənin aparıcı şirkəti və holdinqləri ilə uzunmüddətli tərəfdaşlıq yaratmağa kömək etdi.
Country Manager : Shaig Garibzade

Azeri Express LTD was established  in 1995 and provides post courier services. Company became a partner of  TNT in Azerbaijan in 1998 and FedEx in 2018 and that gave to the company an opportunity to deliver in more that 200 countries. In 2016 Azeri Express LTD lauched a new domestic delivery service with whole country coverage. Short transit time, qualifitied specialists and being one of the oldest companies in the named field helped to create long-term partnership with leading companies and holdings of the country.

 

Региональный менеджер:  Шаиг Гарибзаде

Azeri Express LTD была основана в 1995 году и предоставляет услуги почтовой курьерской доставки. Компания стала партнером TNT в Азербайджане в 1998 году и FedEx в 2018 году, что дало компании возможность осуществлять поставки в более чем 200 стран. В 2016 году Azeri Express LTD запустила новую услугу локальной доставки с охватом всей страны.
Короткие транзитные сроки, квалифицированные специалисты и принадлежность к числу раннее созданных компаний в соответствующей области позволили Azeri Express LTD создать долгосрочные партнерские отношения с ведущими компаниями и холдингами страны.

www.fedex.com/az  

www.tnt.com 

Прочитано 4032 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358