Opalus Partners Group

“Opalus Partners Group” müştərilərinə İnsan Resurslarına dair prosesləri və təşkilati inkişaf ehtiyacları ilə kömək etməkdə ixtisaslaşan İR konsaltinq şirkətidir. Məqsədimiz düzgün təşkilati strukturların və proseslərin yaradılmasında köməkçi olmaq üçün şirkətləri konsaltinq təcrübəmizlə təmin etməkdir.

 

“Opalus Partners Group” is a human resource consulting firm that specializes in helping clients with their HR processes and organizational development needs. Our goal is to provide consulting expertise in helping to create the right organizational structures and processes.

 

Opalus Partners Group - консалтинговая компания по управлению персоналом, которая специализируется на оказании помощи клиентам в их HR процессах и потребностях в организационном развитии. Наша цель - предоставить консультационные услуги для создания правильных организационных структур и процессов.

 

 

Прочитано 3461 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358