Delta Group

RUS     ООО “Delta Qrup C.O.” была учреждена в 1999 году. На сегодняшний день наша компания занимает значимое место на Азербайджанском рынке. Финансовая устойчивость компании способствует ведению успешной деятельности уже долгие годы. На сегодняшний день наша компания является официальным дистрибьютором в Азербайджане таких значимых торговых марок как «Anchor», «Доярушка», «Molkerei Ammerlander», «Golden Cow», «Tibet», «Nordex Food», «NZMP», «Peros» и т.д. Мы имеем большой опыт в импорте и на сегодняшний день импортируем товары из Новой Зеландии, Германии, Румынии, России, Молдавии, Турции, Украины. Объём распространения за год составляет более 36 000 MT продукции. На сегодняшний день мы имеем более 6000 клиентов.

На ряду с дистрибьюцией ООО “Delta Qrup C.O.” также занимается производством. На данный момент действуют пять крупных заводов по производству хлеба, хлебобулочных изделий (марка «Çörəkçi»), муки, кондитерсих изделий (марка «B!smak») и макаронных изделий (марка «Odad»). Заводы оснащены самыми современными оборудованиями. Контроль качества продукции производится на каждом этапе производственной цепочки.

В секторе FMCG компания ООО “Delta Qrup C.O.” входит в пятёрку самых крупных компаний Азербайджана.

 

“Delta Qrup C.O.” LLC

Actual address: Sulh str., quarter 76, 10 D, AZ5000, Sumgait, Azerbaijan 

Registration address: Sabail district, 93 Zarifa Aliyeva str., AZ1010, Baku, Azerbaijan

Phone:  (+99412) 447 73 40 / 41 / 42 (ext: 1077) | Fax:  (+99412) 448 00 89

Mob:  (+99455) 204 47 34

 

ENG     “Delta Qrup C.O.” LLC was established in 1999. As of today, our company plays a significant role in the Azerbaijani market. The financial stability of the company contributes to the success for many years. Today, our company is the official distributor in Azerbaijan of many special brands such as «Anchor», «Доярушка», «Molkerei Ammerlander», «Golden Cow», «Tibet», «Nordex Food», «NZMP», «Peros» etc. We have a great experience in trade of imported goods. So nowadays we are working with producers from  New Zealand, Germany, Romania, Russia, Moldova, Turkey, and Ukraine. Annual distribution volume exceeds 36 000 MT. Today we have more than 6,000 active clients base.

Along with the distribution, “Delta Qrup C.O.” LLC also engaged in manufacturing. Currently, we have five large factories which produce bread, bakery products, (brand “Çörəkçi”) flour, confectionery (brand “B!smak”)  and pasta (brand “Odad”). Factories are equipped with the most modern equipment. Product quality control is carried out at each stage of the production chain.

In the FMCG sector “Delta Qrup C.O.” L.L.C is among the five largest companies in Azerbaijan.

 

“Delta Qrup C.O.” LLC

Actual address: Sulh str., quarter 76, 10 D, AZ5000, Sumgait, Azerbaijan 

Registration address: Sabail district, 93 Zarifa Aliyeva str., AZ1010, Baku, Azerbaijan

Phone:  (+99412) 447 73 40 / 41 / 42 (ext: 1077) | Fax:  (+99412) 448 00 89

Mob:  (+99455) 204 47 34

 

 

AZE    "Delta Qrup C.O." MMC 1999-cu ildə yaradılıb. Bu gün də şirkətimiz Azərbaycan bazarında mühüm rol oynayır. Şirkətin maliyyə sabitliyi uzun illər uğur qazanmağa kömək edir. Bu gün şirkətimiz "Anchor", "Доярушка", "Molkerei Ammerlander", "Golden Cow", "Tibet", "Nordex Food", "NZMP", "Peros" kimi bir çox xüsusi markanın Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur. İdxal olunan məhsulların ticarətində böyük təcrübəmiz var. Bu gün Yeni Zelandiya, Almaniya, Rumıniya, Rusiya, Moldova, Türkiyə və Ukraynanın istehsalçıları ilə işləyirik. İllik paylama həcmi 36 000 MT-dən çoxdur. Bu gün 6 mindən çox aktiv müştəri bazamız var.
Dağıtımla yanaşı, "Delta Qrup C.O." MMC istehsalla da məşğuldur. Hal-hazırda çörək, çörək məhsulları, (marka "Çörəkçi") un, qənnadı məmulatları ("B! Smak" markası) və makaron ("Odad" markası) istehsal edən beş böyük fabrikimiz var. Zavodlar ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Məhsul keyfiyyətinə nəzarət istehsal zəncirinin hər mərhələsində aparılır.
FMCG sektorunda "Delta Qrup C.O." L.L.C, Azərbaycanın ən böyük beş şirkətindən biridir!

 

“Delta Qrup C.O.” LLC

Actual address: Sulh str., quarter 76, 10 D, AZ5000, Sumgait, Azerbaijan 

Registration address: Sabail district, 93 Zarifa Aliyeva str., AZ1010, Baku, Azerbaijan

Phone:  (+99412) 447 73 40 / 41 / 42 (ext: 1077) | Fax:  (+99412) 448 00 89

Mob:  (+99455) 204 47 34

Прочитано 4130 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358