REGİONAL NÜMAYƏNDƏLƏR
  • Naxçivan Muxtar Respublikası üzrə nümayyəndəliyin rəhbəri,   "CAHAN Holding"-in  apparat rəhbəri  

  • Sumqayıt üzrə nümayyəndəliyin rəhbəri,   Qartal Tikinti Firmasının firma Direktoru  

STATİSTİKA
Ölkə
50
Üzv
5000
İl ərzində tədbir
100
club@caspianenergy.net +994503145358