BazarStore

Şirkət haqqında: Ölkənin qabaqcıl şirkəti “Azersun Holding” 2011-ci ildə növbəti uğurlu layihəsini həyata keçirərək pərakəndə sektoruna böyük bir töhvə verdi və Bazarstore Mağazalar Şəbəkəsini yaratdı. Uzun illərdir ki, Bazarstore Azərbaycanda pərakəndə sahəsinin öndəri və söz sahibi missiyasını davam etdirir. Ölkənin ən geniş coğrafiyasında xidmət göstərən Bazarstore məhsulların təzəliyi, keyfiyyəti, çeşidliliyi, alış-verişdə münasiblik və xidməti əsas prinsipləri sayır.

 

О компании: В 2011 году ведущая компания страны “Azersun Holding”, реализовав очередной успешный проект, внесла большой вклад в сектор розничной торговли и создала сеть магазинов «Bazarstore». На протяжении многих лет «Bazarstore» продолжает оставаться  лидером сферы розничной торговли в Азербайджане. Наладив широчайшую географию обслуживания в стране, «Bazarstore« руководствуется принципами свежести, качества, разнообразия продуктов, а также придает особое значению обеспечению удобства и уровню сервиса во время купли-продажи.

 

About the company: In 2011, after having implemented another successful project, the country's leading company Azersun Holding made a great contribution to the retail sector and created  Bazarstore chain. For many years, Bazarstore continues to be the leader of the retail trade in Azerbaijan. Having established the widest geography of service in the country, Bazarstore follows the principles of freshness, quality, variety of products, and also attaches special importance to ensuring convenience and the level of service during purchase and sale.

 

    REHHBER-PHOTO-1

    Burhan Sevahil, General director

Read 2233 times
STATİSTİKA
Ölkə
50
Üzv
5000
İl ərzində tədbir
100
club@caspianenergy.net +994503145358