club@caspianenergy.net +994503145358

Brand Award Azerbaijan

 

 
 
 
For participation in Brand Award Azerbaijan:  http://brandaward.az/index.php/en/ 
 
 

Hörmətli Xanımlar və Cənablar!

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Caspian Energy Club “Brand Award Azerbaijan” milli
mükafatının fəaliyyətini bərpa edir. “Brand Award Azerbaijan” milli mükafatı Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən yalnız yerli korporativ, xidməti və məhsul brendlər arasında 2020-ci ilin ən
tanınan brendlərini müəyyən edib mükafatlandıracaq. 26 aprel – 23 may tarixində tanınmış brendlər
internetdə həm ölkə daxili həm də ölkə xarici səsvermə üsulu ilə müəyyən olunacaq. Səsvermə
müstəqil beynəlxalq platformada keçiriləcək. Sorğuda iştirak etmək üçün şirkətlər öz brendlərini
12 aprel 13:00 tarixinə qədər təqdim edə bilərlər. Caspian Energy Club üzvləri üçün iştirak
ödənişsizdir (statusa uyğun məhdudiyyətlər mövcuddur). Caspian Energy Club-un üzvü olan
şirkətlərə məxsus statusdan kənar namizəd brendlərin qoşulması üçün simvolik ödəniş nəzərdə
tutulur. Mükafatın təqdimetmə mərasimi onlayn formatda 1 iyun tarixində keçiriləcək.


Eyni mükafat Xəzər-Qara dəniz və Baltik regionunda da keçiriləcək. “Brand Award
Azerbaijan” mükafatında qalib gələn brendlər ilin sonunda yekun “Brand Award Europe”;
“Brand Award Asia” və “Brand Award International” müsabiqələrində də digər ölkələrin qalib
brendləri ilə birgə iştirak etmək hüququ qazanacaq.
Qeyd edək ki, respondentlər seçim üçün minimum 20 brendə səs verə bilər.
Caspian Energy Club üzvləri üçün namizəd brend sayı (statusa uyğun)
Platin üzv : 24 brend
Qızıl üzv: 12 brend
Gümüş üzv: 6 brend
Bürünc üzv: 3 brend
Əlavə namizəd brend üçün ödəniləcək məbləğ: 100 AZN + ƏDV (18%)

 


Hörmətlə, Caspian Energy Club İcraiyyə Komitəsi

 

 

Dear Ladies and Gentlemen!

We have the pleasure of informing you that the Caspian Energy Club resumes presenting
of the national Brand Award Azerbaijan prize. Among corporate, service and product brands
operating in Azerbaijan, the national Brand Award Azerbaijan prize will single out the best
known brands of 2020. The online voting, to be held on April 26- May 23 both within the country
and abroad, will determine the best known brands. The voting will be held within independent
international digital platform. Companies wishing to join the voting can present their brands till
April 12, 13:00hr. Participation for the Caspian Energy Club Members is free of charge (there
are some limits according to the status). Besides, there is also a symbolic fee for including out
of-status nominated brands which belong to member companies of the Caspian Energy Club.
 The Award Ceremony will be held online on June 1.


The contest of this award will also take place in the Caspian, Black Sea and Baltic
regions, and at the end of year the same number of winner-brands will participate in the final
“Brand Award Europe”, “Brand Award Asia” and “Brand Award International” contest along
with 20 local brands.

It is noteworthy that respondents shall vote for at least 20 brands in the voting process.
Below given is the number of brands that can be nominated by Caspian Energy Club members
(according to the status):
Platinum Member: 24 brands
Gold Member: 12 brands
Silver Member: 6 brands
Bronze Member: 3 brand
Payment to be made for an extra nominated brand: 100 AZN +VAT (18%)

Best Regards, Caspian Energy Club Executive Board

 

 

Уважаемые Дамы и господа!

Мы рады вам сообщить, что Caspian Energy Club возобновляет деятельность
национальной премии «Brand Award Azerbaijan». Национальная премия «Brand Award
Azerbaijan» будет присуждена самым узнаваемым брендам 2020 года среди местных
корпоративных, сервисных и продуктовых брендов, действующих в Азербайджане. С 26
апреля по 23 мая бренды победители будут определяться методом онлайн голосования,
проводимого как внутри страны, так и за ее пределами. Голосование пройдет на
независимой международной цифровой платформе. Для участия в опросе компании могут
представить свои бренды до 12 апреля, 13:00. Для членов Caspian Energy Club участие
бесплатное (существуют ограничения по статусу). Также предусмотрена символическая
оплата за включение в голосование внестатусных брендов-номинантов, принадлежащих
компаниям-членам Caspian Energy Club.  Церемония вручения премии состоится 1 июня в онлайн режиме.


Розыгрыш данной премии пройдет также в Каспийско-Черноморском и
Балтийском регионах, и в конце года то же самое количество брендов-победителей наряду
с 20 местными брендами примут участие в итоговой премии «Brand Award Europe»;
«Brand Award Asia» и «Brand Award International.
Следует отметить, что респонденты должны проголосовать как минимум за 20
брендов для участия в голосовании.
Количество брендов кандидатов для членов Caspian Energy Club (согласно статусу)
Платиновый член: 24 брендов
Золотой член: 12 брендов
Серебряный член: 6 бренда
Бронзовый член: 3 бренд
Сумма, подлежащая уплате за дополнительно номинируемый бренд: 100 AZN
+ НДС (18%)


С Уважением, Исполнительный Комитет Caspian Energy Club

Прочитано 140 раз
STATISTICS
Country
50
Members
5000
Events per year
100