club@caspianenergy.net +994503145358

Caspian Energy Journal - February-March Issue

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Böyük məmnuniyyətlə diqqətinizə çatdırırıq ki, yanvar ayında CASPİAN ENERGY jurnalının Azərbaycanın iqtisadi inkişafına (ərazilərimiz işğaldan azad olunduqdan sonra), Xəzər-Qara dəniz və Baltik regionlarında regional əməkdaşlıq planlarına, Azərbaycanın həm Avropanın cənub hissəsində, həm də digər açıq dünya bazarlarında ixrac strategiyasının gələcək inkişafına həsr olunmuş növbəti nömrəsi işıq üzü görəcək.  

Əsas diqqət COVİD-19 postpandemiya dövründə regionlarda orta və kiçik biznesin inkişafına yönəldiləcək.

1999-cu ildən çap olunan və dünyanın 50 ölkəsində yayılan CASPIAN ENERGY jurnalında Avropa İttifaqı, Xəzər-Qara dəniz və Baltik regionu ölkə və dövlət başçılarının, beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin müsahibələri dərc olunur.

Sizə jurnalımızın bu nömrəsində reklam-informasiya materialı yerləşdirməyinizi təklif edirik.


  

,

 

 Dear Caspian Energy Club members!

We have the pleasure of informing you of the next Caspian Energy journal issue to be published in January and dedicated to the economic development of Azerbaijan (after liberation of occupied territories), regional plans of cooperation in the Caspian, Black Sea and Baltic regions, and further development of Azerbaijan’s export strategy both in the southern ‘underbelly’ of Europe and other open world markets.

Particular focus will be on the development of small and medium business in the region during the post-pandemic (COVID-19) period.

Caspian Energy is an international journal published since 1999 and spread in 50 countries.

CASPIAN ENERGY journal publishes interviews with heads of countries and states of the European Union, the Caspian-Black Sea and Baltic regions, and heads of international organizations. We are offering you to place advertising-information materials in this issue of the journal.

Прочитано 96 раз
STATISTICS
Country
50
Members
5000
Events per year
100