Caspian Energy jurnalı - oktyabr buraxılışı

Caspian Energy International Media Group Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin
30 illik yubileyi, Böyük Vətən müharibəsində əldə olunmuş Qələbənin və işğal olunmuş
ərazilərimizin azad olunmasının il dönümü ərəfəsində bu əlamətdar hadisələrə həsr olunmuş
Caspian Energy jurnalının xüsusi nömrəsini hazırlayır. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
uzunmüddətli siyasi sabitlik əldə olunub. Nəhəng beynəlxalq və regional layihələrin
peşəkarcasına həyata keçirilməsi nəticəsində hərtərəfli iqtisadi inkişafa və beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən yüksək etimada nail olunub. Bu uğurlar ölkədəki sabitlik, şəffaflıq və investisiya
iqliminin proqnozlaşdırılması və onun beynəlxalq normalara cavab verməsi sayəsində qazanılıb.
İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafını daha da
sürətləndirir, vətəndaşlarımızı yeni nailiyyətlərə ruhlandırır. 

 

Jurnal 2021-ci il oktyabrın ortalarında nəşr olunacaq və oktyabrın 20-22 tarixlərində
keçiriləcək Rebuild Karabaks sərgisinin vaxtına təsadüf edəcək. 

 

Jurnalın bu nömrəsi Xəzər-Qara dəniz regionu ölkələri və Aİ dövlətlərində keçirilən
beynəlxalq sərgi və konfranslarda paylanılacaq. 

 

Sizi rəhbərlik etdiyiniz şirkətin nailiyyətləri və bu sahədə Azərbaycan Respublikasının
iqtisadi və sosial inkişafına verdiyi töhfələr haqqında da məlumat verə biləcəyiniz materiallar
yerləşdirməyə dəvət edirik.

 

 

 

Caspian Energy International Media Group в преддверие 30-ти летнего юбилея независимости
Азербайджанской Республики и годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и освобождения
оккупированных территорий, готовит к выходу специальный номер журнала Caspian Energy, посвященный
этим знаменательным событиям.

 

Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева страна достигла
долговременной политической стабильности, а профессиональная реализация крупных международных и
региональных проектов привела к всестороннему экономическому развитию страны и высокому доверию со
стороны международного сообщества. Такой результат достигнут благодаря стабильности, прозрачности и
предсказуемости инвестиционного климата в стране и его соответствию международным нормам.
Освобождение оккупированных территорий придает еще больший импульс для развития экономики страны
и вдохновляет наших граждан на новые успехи. 

 

Журнал выйдет из печати в середине октября, и будет также приурочен к выставке Rebuild
Karabakh , которая состоится 20-22 октября 2021 года 

 

Данный выпуск журнала, также будет распространяться на международных выставках и
конференциях, проходящих в странах Каспийско-Черноморского региона и странах ЕС.

 

Приглашаем Вас разместить публикацию в этом номере журнала, в которой Вы можете также
рассказать о достижениях возглавляемой Вами компании и о той лепте, которая она внесла в экономический
и социальный рост Азербайджанской Республики.

Прочитано 1730 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358