Caspian Energy Germany

Caspian Energy Club “Caspian Energy Almaniya”da pay iştirakını satışa çıxarıb

 

Caspian Energy Club Almaniyadaki fəaliyyətini genişləndirir. Bu layihəni həyata keçirmək məqsədilə Caspian Energy Club “Caspian Energy Germany”da pay iştirakını satışa çıxarıb. Bu barədə Caspian Energy Club-ın sədri və baş icraçı direktoru Telman Əliyev məlumat verib.

Pay iştirakının satışı barədə təkliflər paketi çərçivəsində Caspian Energy Germany ingilis və alman dillərində eyniadlı jurnal dərc etmək hüququn əldə edir.  Eyni zamanda Caspian Energy TV, Caspian Energy Photo, Caspian Energy News, Caspian Energy Investor, Caspian Energy Jobs və Caspian Energy Info layihələrinə tam və ya qismən inteqrasiya nəzərdə tutulub.

Caspian Energy Germany ildə bir dəfə beynəlxalq Caspian Energy Forum təşkil edəcək. Caspian Energy Germany həmçinin hər il Caspian Energy Award Germany, Caspian Business Award Germany və Brand Award Germany beynəlxalq mükafatlarının təqdimetmə mərasimlərini keçirəcək.

Business Tour layihəsi çərçivəsində sahibkarlar Almaniyanın müxtəlif region və müəssisələrinin investisiya imkanları ilə tanış olmaq və ora 

şəxsən baş çəkmək fürsəti əldə edəcəklər.

Caspian Energy beynəlxalq jurnalı 1999-cu il mayın 28-dən fəaliyyət göstərir və dünyanın 50 ölkəsində yayılır. Caspian Energy ticarət markası da dünyanın 50 ölkəsində qeydiyyatdan keçib.

20 il ərzində jurnalda dünyanın müxtəlif ölkələrinin prezident və baş nazirlərinin, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, nəhəng transmilli şirkətlərin rəhbərlərinin müsahibələri, aparıcı ekspertlərin icmal və analitik materialları dərc olunur.  Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə, Caspian Energy jurnalı Xəzər-Qara dəniz və Baltik regionlarının aparıcı nəşrləri beşliyinə daxil olub, həmin regionlarda fəaliyyətin müəyyən edilməsində əksər investorlar üçün istiqamətləndirici rol oynayır.

Sıralarında 50 ölkədən 5000-dən çox şirkət və təşkilatı birləşdirən Caspian Energy Club 2002-ci ilin iyununda yaradılıb. “Biznes-hökumət” dialoqunun fəal iştirakçısı olan Caspian Energy Club-ın əsas məqsədi Azərbaycanda və Klubun fəaliyyət göstərdiyi digər ölkələrdə investisiya və işgüzar mühitin yaxşılaşdırılmasından, həmçinin B2G, B2B və B2C formatlarında dialoqların stimullaşdırılmasından və onlarda fəal iştirak etməkdən ibarətdir.

Biznes-netvorkinq üçün beynəlxalq platforma olan Caspian Energy Club mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər təşkil edir. Caspian Energy Club-ın mənzil-qərargahı Bakı şəhərində yerləşir.

 

 

Caspian Energy Club puts up for sale equity stake in Caspian Energy Germany

 

Caspian Energy Club expands its activities in Germany. In order to implement this project, the Caspian Energy Club has put up for sale an equity interest in Caspian Energy Germany. This was said by Chairman and CEO of the Caspian Energy Club, Telman Aliyev.

 As part of the package of the offer for the sale of the equity stake, Caspian Energy Germany gets the right to publish the journal of the same name in German and English. It also provides for full or partial integration into the following projects: Caspian Energy TV, Caspian Energy photo, Caspian Energy News, Caspian Energy Investor, Caspian Energy Jobs and Caspian Energy Information. Caspian Energy Germany will organize the international Caspian Energy Forum once a year. Besides, Caspian Energy Germany will annually organize the awarding ceremonies of the international prizes Caspian Energy Award Germany, Caspian Business Award Germany and Brand Award Germany. At the same time, various events and forums in the B2G, B2B and B2C format will be organized monthly in different regions of Germany with the participation of representatives of government agencies and top managers of companies from the Caspian-Black Sea and Baltic countries.

The Business Tour project will provide entrepreneurs an opportunity to personally visit and view investment potential of different regions and enterprises of Germany.

The international journal Caspian Energy has been operating since May 28, 1999 and is distributed in 50 countries around the world. The Caspian Energy trademark was also registered in 50 countries around the world.

For 20 years, the journal has published interviews of presidents and prime ministers of different countries, as well as heads of reputable and international organizations, large multinational companies, surveys and analytical materials of leading experts. According to various estimates, Caspian Energy journal is one of the five leading publications of the Caspian-Black Sea and Baltic regions and serves as a reference point for many investors when they study areas of activities in the Caspian-Black Sea and Baltic regions.

The CASPIAN ENERGY CLUB which brings together over 5,000 companies and organizations from 50 countries was established in June 2002. As an active participant of the business-to-government dialogue, the major objective of the CASPIAN ENERGY CLUB is to improve the investment and business climate in Azerbaijan and in other countries where the CASPIAN ENERGY CLUB operates, as well as to stimulate and actively participate in the B2G, B2B and B2C dialogues.

 CASPIAN ENERGY CLUB is the international business-networking platform and regularly organizes various events. The head office of the CASPIAN ENERGY CLUB is in Baku.

 

 

 

Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в «Caspian Energy Germany»

 

Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в Германии. С целью реализации данного проекта Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в «Caspian Energy Germany». Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

В рамках пакета предложения о продаже долевого участия «Caspian Energy Germany» получает право издания одноименного журнала на немецком и английском языках. Также предусмотрена полная или частичная интеграция в следующие проекты Caspian Energy TV, Caspian Energy Photo, Caspian Energy News, Caspian Energy Investor, Caspian Energy Jobs и Caspian Energy Info.

«Caspian Energy Germany» будет один раз в году организовывать международный Caspian Energy Forum. Также «Caspian Energy Germany» будет ежегодно организовывать церемонии вручения международных премий Caspian Energy Award Germany, Caspian Business Award Germany и Brand Award Germany. 

Наряду с этим ежемесячно, в разных регионах Германии будут организовываться разного рода мероприятия и форумы в формате B2G, B2B и B2С, с участием представителей государственных структур и топ-менеджеров компаний стран каспийско-черноморского и балтийского региона. В рамках проекта Business Tour у предпринимателей будет возможность лично посетить и ознакомиться с инвестиционными возможностями разных регионов и предприятий Германии.

Международный журнал Caspian Energy функционирует с 28 мая 1999 года и распространяется в 50 странах мира. Торговая марка Caspian Energy также зарегистрирована в 50 странах мира.

На протяжении 20 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных и международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога бизнес-власть, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. 

 

Прочитано 2108 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358