Business Tour

Business Tour

1. Yerli istehsal sahələri və tədbiq olunan üsullar haqqında məlumatların əldəedilməsi.
2. İstehsal prosesində istifadə olunan xammal, avadanlıq və məhsullara daha yaxından tanış olmaq.
3. Dayanıqlı və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün biznes sahibləri ilə birbaşa dialoqda olmaq.
4. Netvörkinq imkanlarını artırmaq üçün icra hakimiyyətləri ilə ünsiyyət fürsətinin yaradılması.
5. Xidmət və məhsulların bölgələrdə olan istehlakçıya tanıtmaq.
6. Regional inkişaf proseslərinin təşviqi və aktivləşdirilməsi

Açar sözlər

#Regional inkişaf
#Netvörkinq
#Biznes sahiblər
#Business Tour

Bizə müraciət

Şəkillər