GEOENGINEERGING

GEOENGINEERGING
2008-ci ildə yaradılmış GeoEngineering MMC geotexniki, geofiziki, ekoloji və topoqrafik xidmətlər göstərən ixtisaslaşmış şirkətdir.
GeoEngineering şirkəti Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan və Azərbaycanda bir çox milli əhəmiyyətli layihələri uğurla həyata keçirmişdir. Məsələn, Azərbaycanda Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsi və yenidən qurulması, Özbəkistanda Almalıqda Mis Emalı Zavodu, Şurtanda Qaz-Kimya Kompleksi, Qazaxıstan və Gürcüstanda çoxlu infrastruktur layihələri var.